درنگی بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض» در فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی کلامی»

درنگی بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض» در فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی کلامی»

هشتاد و هشتمین شماره از فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی کلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه قم به زیور طبع آراسته شد.
اولین شماره «تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» منتشر شد

اولین شماره «تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» منتشر شد

اولین شماره مجله «تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم منتشر شد.
شماره دوم «بانگ فرهنگ» منتشر شد

شماره دوم «بانگ فرهنگ» منتشر شد

شماره دوم نشریه تحلیلی خبری «بانگ فرهنگ» از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شد.
معرفی مرجع تشخیص مفاهیم الفاظ وقف‌نامه در فصلنامه «وقف میراث جاویدان»

معرفی مرجع تشخیص مفاهیم الفاظ وقف‌نامه در فصلنامه «وقف میراث جاویدان»

صد و هشتمین شماره از فصلنامه «وقف میراث جاویدان» به صاحب امتیازی سازمان اوقاف و امور خیریه مرکز پژوهشی وقف منتشر شد.
هشتاد و چهارمین شماره دوماهنامه «خُلُق» روانه بازار نشر شد

هشتاد و چهارمین شماره دوماهنامه «خُلُق» روانه بازار نشر شد

هشتاد و چهارمین شماره دوماهنامه تربیتی اخلاقی «خُلُق» به صاحب‌امتیازی موسسه فرهنگی دارالهدی و مدیرمسئولی عبدالعلی حجتیان‌زاده منتشر شد.
فلسفه تحلیلی و اتهام تاریخ‌هراسی در فصلنامه تاریخ فلسفه

فلسفه تحلیلی و اتهام تاریخ‌هراسی در فصلنامه تاریخ فلسفه

چهل و چهارمین شماره فصلنامه علمي تاريخ فلسفه به صاحب‌امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شد.
بررسی توحید و شرک در آرای ماتریدیه و دیوبندیه در پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی

بررسی توحید و شرک در آرای ماتریدیه و دیوبندیه در پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی

پانزدهمین شماره از پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی منتشر شد.
بررسی علل مادی فقدان منابع تاریخی شیعه در پژوهش‌نامه امامیه

بررسی علل مادی فقدان منابع تاریخی شیعه در پژوهش‌نامه امامیه

سیزدهمین شماره از پژوهش‌نامه امامیه به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی به زیور طبع آراسته شد.
بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه‌های واقف در دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی»

بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه‌های واقف در دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی»

بیست و چهارمین شماره از دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی» به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به زیور طبع آراسته شد.
نگاهی به کیفیت مجازات محاربه در فصلنامه «فقه و حقوق نوین»

نگاهی به کیفیت مجازات محاربه در فصلنامه «فقه و حقوق نوین»

ششمین شماره فصلنامه علمی «فقه و حقوق نوین» به صاحب‌امتیازی انجمن ایرانی حقوق اداری منتشر شد.