درآمدی بر تعریف فلسفه فقه در «فلسفه دین»

درآمدی بر تعریف فلسفه فقه در «فلسفه دین»

گروه اندیشه ـ چهارمین شماره شانزدهمین دوره فصلنامه علمی پژوهشی «فلسفه دین» شامل 8 مقاله منتشر شد.
بررسی ادله تشکیل حکومت اسلامی در ماهنامه «معرفت»

بررسی ادله تشکیل حکومت اسلامی در ماهنامه «معرفت»

گروه اندیشه ـ دویست و شصت و سومین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» شامل 6 مقاله منتشر شد.
گونه‌شناسی قرائات منسوب به معصومین در دوفصلنامه «مطالعات قرائت قرآن»

گونه‌شناسی قرائات منسوب به معصومین در دوفصلنامه «مطالعات قرائت قرآن»

گروه اندیشه ــ سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی «مطالعات قرائت قرآن» شامل 12 مقاله منتشر شد.
ششمین شماره فصلنامه «دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث» منتشر شد

ششمین شماره فصلنامه «دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث» منتشر شد

گروه حوزه‌های علمیه ــ ششمین شماره از فصلنامه علمی ـ اختصاصی دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث، منتشر شد.
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی در ایستگاه 56

فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی در ایستگاه 56

گروه اندیشه ــ پنجاه و ششمین شماره از فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مدیر مسئولی سهیلا موسوی سیرجانی و سردبیری امیربانو کریمی منتشر شد.
بررسی کارکردهای سیاسی حج در عصر عباسی در «پژوهش‌نامه تاریخ»

بررسی کارکردهای سیاسی حج در عصر عباسی در «پژوهش‌نامه تاریخ»

گروه اندیشه ــ پنجاه و چهارمین شماره از پژوهش‌نامه تاریخ، به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، مدیر مسئولی جواد هروی و سردبیری امیر اکبری منتشر شد و یکی از مقالات این شماره به بررسی کارکردهای سیاسی حج در عصر عباسی می‌پردازد.
بررسی آثار وضعی اکراه در عقد نکاح در دوفصلنامه «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده»

بررسی آثار وضعی اکراه در عقد نکاح در دوفصلنامه «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده»

گروه اندیشه ــ نخستین شماره دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده» شامل 5 مقاله منتشر شد.
نقد تاریخ‌مندی سنت در «پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی»

نقد تاریخ‌مندی سنت در «پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی»

گروه اندیشه ــ دهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی» شامل 6 مقاله منتشر شد.
تبیین نقش علامه طباطبایی در تکوین دال آزادی گفتمان انقلاب اسلامی در «راهبرد فرهنگ»

تبیین نقش علامه طباطبایی در تکوین دال آزادی گفتمان انقلاب اسلامی در «راهبرد فرهنگ»

گروه اندیشه ــ چهل و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «راهبرد فرهنگ» شامل شش مقاله علمی منتشر شد.
فصلنامه عرفان اسلامی در ایستگاه 62

فصلنامه عرفان اسلامی در ایستگاه 62

گروه اندیشه ــ شصت و دومین شماره از فصلنامه عرفان اسلامی، به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، مدیر مسئولی علی‌اکبر افراسیاب‌پور و سردبیری قربان علمی منتشر شد.
1